tiistai 25. maaliskuuta 2014

Pelastuslautakunnan kokous 3/2014

Helsingin pelastuslautakunta kokoontui 25.3.2014 kolmannen kerran tänä vuonna. Asialistalla oli kiinnostavimpina käsiteltävinä kohtina kaupungin sammutusvesisuunnitelma ja vuoden 2013 toimintakertomus.

Sammutusvesisuunnitelma on alueelliselle pelastuslaitokselle pakollinen ja siinä määritellään, miten pelastuslaitos eri tilanteissa turvaa sammutusveden saatavuuden. Suunnitelmassa on niin nykytilan kuvausta kuin tavoitetilan määrittelyä. Kuntaliiton vetämänä sammutusvesisuunnitelmia varten on laadittu opas, johon pelastuslaitokset omat suunnitelmansa rakenteen ja tiettyjen mitoitusten osalta perustavat.

Helsinkiläisten ja kaupunkiorganisaation kannalta kiinnostavimpana ristiriitana kaupungin sammutusvesisuunnitelmassa on HSY Veden ja pelastuslaitoksen eriävä näkemys palopostien määrästä. Pelastuslaitoksen edustajan mukaan Helsingin veden kanssa on aikanaan päästy yksimielisyyteen siitä, että paloposti, josta saa vettä vähintään 10 l / s eli 600 l / min, tulee olla 150 metrin välein pelastustoiminnan turvaamiseksi. Ylikunnallisen HSY Veden kanssa pelastuslaitos ei sen sijaan ole löytänyt asiasta vastaavaa yhteisymmärrystä vaan HSY Vesi haluaa harventaa verkostoa ja tarjota kapasiteetiltaan suurempia (väh. 20 l / s eli 1200 l / min) palovesiasemia.

Nykyisellään sammutusvesisuunnitelma, joka on siis pelastuslaitoksen asiakirja, toteaa ristiriidan. Tästä ja palopostien huonosta kunnosta johtuvasta palopostiverkoston katveista pitäisi kuitenkin päästä sopuun pelastuslaitoksen ja HSY Veden kesken, jotta tästä ei aiheudu vaaraa kuntalaisten paloturvallisuudelle. Palopostiverkoston harventuessa joudutaan käyttämään pitkiä letkuvetoja, mikä aiheuttaa viivettä pelastustoiminnalle ja matkan pidentyessä myös paineet pienenevät. En tiedä, mikä sopiva sovitteluratkaisu tilanteessa olisi, mutta nykyinen ristiriita ei ole virastoille kunniaksi eikä kuntalaisten turvallisuudelle hyväksi.

Toinen keskustelua herättänyt asiakohta kokouksessa oli pelastuslaitoksen toimintakertomus 2013. Toimintakertomuksessa ei ollut mitään sinänsä uutta, mitä aiemmissa kokouksissa ei olisi tullut ilmi. Henkilöstö siirtyi 1+3-vuorojärjestelmään, mikä helpottaa koulutuksen järjestämistä, kun koko työvuoro on kerralla töissä. Organisaatiouudistus vietiin läpi vuonna 2013 ja toimintakate oli 2,49 M€ talousarviota parempi.

Vaikka pelastuskoulu ei aloittanut vuonna 2013 uutta kurssia, komentajan mukaan tämä ei aiheuta välitöntä uhkaa pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön saatavuudelle. Vihreänä olen tyytyväinen pelastuslaitoksen ympäristönsuojelullisiin ja energiankäytön vähentämiseen liittyviin tavoitteisiin, jotka laitos on myös saavuttanut. Ensihoidon tehtävämäärien kasvulle toimintakertomus ei nimeä selkeää syytä, mutta hyvä, että siihen on kiinnitetty toimintakertomuksessa huomiota.

Muissa asioissa todettiin aiemman mukaisesti lautakuntamatkan suuntautuvan Kiovan sijaan Lissaboniin. Kiovan nykyisessä turvallisuustilanteessa kohteen vaihto vaikuttaa hyvin järkevältä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti