maanantai 8. heinäkuuta 2013

Onnettomuuksien ehkäisyn yhteistyöstä

Olen kuullut, että yhteistyö esimerkiksi pelastustoimen ja sosiaalitoimen välillä olisi parantunut ja käytännön tasolla kynnys sen toteuttamiseen olisi madaltunut. Tämä tarkoittaa paremman yhteistyön lisäksi parempaa tiedonkulkua ja sitä kautta paremmin kohdennettua toimintaa. Kunnalliset vuokra-asuntosäätiöt on tunnistettu pelastustoimessa yhteistyökumppaniksi, kolmas sektori toimii monessa asiassa yhdessä viranomaistahojen kanssa ja pelastustoimen poliisin kanssa tekemä pitkäjänteinen operatiivinen yhteistyö on laajentunut mm. sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan turvallisuusviestintään. Myös lainsäädäntö on muuttunut suuntaan, joka mahdollistaa ja velvoittaa tiiviimpään yhteistyöhön.

Tämä ei toki tarkoita, etteikö toiminnassa olisi aina parannettavaa. Yhteistyö on monesti paikallisista toimijoista kiinni, jolloin se ei ole aina valtakunnallisesti yhtenäistä. Jos toiminta osuu useamman toimijan vastuulle, voi se aiheuttaa toiminnallista päällekkäisyyttä tai pahimmillaan sen, ettei yksikään taho ota kokonaisvastuuta. Tästä esimerkkinä vapaa-ajan tapaturmiin kuolee Suomessa noin 3000 ihmistä, mutta kokonaisvastuuta ei ole kellään ja ehkäisytoimenpiteet on hajautuneet eri toimijoille.

Joanna Foster Britanniasta kertoi puuttumisesta lapsen sytyttelyyn ja kuinka sosiaalitoimi ja pelastustoimi toimivat yhdessä "Josien" auttamiseksi syrjäytymisvaaran estämiseksi. Josie pääsi palveluiden piiriin, koska hän oli sytytellyt palonalkuja useita kertoja. Tällöin pelastustoimi sai useampia ilmoituksia samasta henkilöstä, jolloin ryhdyttiin vakavampiin toimiin.

Jos Josie olisi osoittanut laiminlyöntiään näpistelemällä, sytyttelyllä, koulukiusaamisella ja ilkivallalla, tiedot olisivat menneet pelastustoimelle, poliisille ja koululle. On yhteistyöstä ja tiedonkulusta kiinni, että toiminta on tehokasta myös tilanteessa, jossa vastuu osuu useammalle toimijalle. Tämän takia eri viranomaisten, koulun ja sosiaalitoimen yhteistyö on välttämätöntä, jotta syrjäytymisvaarassa olevat yksilöt tunnistetaan. Etenkin jos tuki kotoa asioiden järjestämiseksi puuttuu. Näinpä valittu tie lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä on hyvin tervetullut.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti