torstai 27. kesäkuuta 2013

Sammutusjätevesien ympäristövaikutuksista

Pelastuslaitoksille tuli pelastuslain (379/2011) myötä tarve laatia sammutusvesisuunnitelmat, joissa määritellään veden hankintaan ja toimittamista. Kuntaliiton Opas sammutusvesisuunnitelmista ottaa kantaa myös sammutusjätevesiin (s. 23 - 24), jotka voivat olla myrkyllisiä riippuen sammutettavasta kohteesta.

Tärkeimpinä huomionkohteina ovat kemikaalikohteet pohjavesialueilla. Tällaisia kohteita on yleensä velvoitettu rakentamaan kemikaalivuoden varalta suoja-altaat alueelleen, mutta olen kuullut vähän sammutusjätevesien keräilystä (mikä ei toki ole todiste, etteikö sitä tärkeissä kohteissa tehtäisi).

Nämä uudet sammutusvesisuunnitelmat ovat oiva mahdollisuus pelastuslaitoksille syventää yhteistyötä paikallisten vesilaitosten kanssa. Ilmoittamalla vesilaitokselle etupainotteisesti potentiaalisesti ympäristölle vaarallisesta tilanteesta, vesilaitos voi mm. sulkea kaivoja, millä estetään ympäristövaarallisen sammutusjäteveden leviäminen. Aiheesta tehty tieteellinen julkaisu painottaa erityisesti kohteen ja pelastuslaitoksen yhteistyön etukäteissuunnittelun ja -harjoittelun tärkeyttä.

Samalla osana sammutusjätevesien ympäristövaikutusten pienentämistä laitokset voivat arvioida esimerkiksi käyttämiään sammutusvaahtoja, joissa yleensä ympäristölle turvallisin vaihtoehto on myös työturvallisuuden kannalta se paras vaihtoehto. Pelastuslaitoksilla on myös monta muuta tapaa vaikuttaa toimintansa ympäristö- ja ilmastovaikutuksiin, joita avaan myöhemmissä blogauksissa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti