keskiviikko 27. helmikuuta 2013

Pelastuslautakunnan kokous 3_2013

Helsingin pelastuslautakunta kokoontui uudella lautakuntaporukalla kolmannen kerran 26.2. Entiset ja tulevat esityslistat löytyvät kätevimmin pelastuslaitoksen nettisivuilta. Itse olin ensi kertaa mukana, kun Vihreiden varsinainen jäsen Meri Ovaskainen oli estynyt.

Ensivaikutelma, jota aiemmin lautakuntatyöskentelyssä mukana olleet lautakuntalaiset vahvistivat, on se, että lautakunnan toiminnalla ei katsota olevan todellista päätösvaltaa ja käsiteltävät asiat ovat hyvin epäpoliittisia. Käsitys ei ole täysin tuulesta temmattu, koska on hyvin vaikea näin lautakunnan ensikertalaisena ottaa kantaa "pelastuslautakunnan lausuntoon Koivusaaren osayleiskaavasta". Ihan hyvältä sen asiaa valmistelleen palotarkastajan lausunto vaikutti, ei huomautettavaa.

Toki joihinkin asioihin sitä osaa ottaa kantaa jo ihan sillä, kun pelastusala on ennestään tuttu. Ja rohkaisevaa on myös se, että ei ne kaikki muutkaan ole olleet niin pitkään mukana, että ymmärtäisivät olla kyseenalaistamatta mitään.

Eniten keskustelua herätti toimintabudjetti, jonka raamit oltiin päätetty viime keväänä kaupunginvaltuustossa. Arviolta 2,5 miljoonaa maksutuottoja tullaan keräämään uusien palotarkastusmaksujen ja erheellisistä palohälytyksistä "sanktiona" veloitettavien ERHE-maksujen kautta. Vuokratuottoja pelastuslaitos saa joistain tiloista, joita se pitää mm. väestönsuojareservinä ja vuokratuotot peittävät tilojen ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia. Isoin ulkopuolelta saatava tuloerä on perinteikäs ambulanssitoiminta.

Tulot eivät tule pelastuslaitokselle itselleen vaan tulevat kaupungille, joka sitten jakaa saamansa tulot parhaaksi katsomallaan tavalla. Malli, jolla on kyllä sinänsä ihan hyvätkin perusteet. Malli ei kuitenkaan kannusta pelastuslaitosta keräämään tuottoja, koska ne eivät suoraan hyödytä sitä itseään. Esimerkiksi onnettomuuksien ehkäisytoimintaan kuuluvassa palotarkastustoiminnassa olisi kuitenkin hyvä, että toimintaa voitaisiin resursoida siitä saatavilla maksutuotoilla.

Muissa esille tulleissa asioissa sovittiin järjestettäväksi seminaari huhtikuun alun lautakunnan kokouksen yhteydessä. Seminaarissa käsitellään sit pelastuslaitoksen asioita laajemmin.

Sain myös varmistuksen käsitykselleni, että lautakunta ei saa nykyisen hallintosäännön puitteissa myöntää varavaltuutetuille läsnäolo-oikeutta kokouksiin. Kuntalain 57 § tämän mahdollistaisi, mutta nyt asia on uuden valtuuston käsissä, jos ja kun se arvioi hallintosäännön uudistamistarvetta. Joka tapauksessa nykyinen järjestelmä, jossa varaedustaja kutsutaan satunnaisesti paikkaamaan varsinaista edustajaa, antaa huonot eväät valistuneeseen päätöksentekoon, kun ei ole ollut mukana taustalla käydyssä keskustelussa. Paljon tuosta vajeesta pystytään paikkaamaan varsinaisen ja varan yhteistyöllä, mutta tämä vaatii molemmilta ylimääräistä aloitteellisuutta ja toisen käden tieto on aina toisen käden tietoa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti